Белтъци. Ензими

Тест 2 / Множествен избор/

  
Изберете само 1 верен отговор!