Специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“

Специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“

Професия –Картина8

„Лаборант”

С разширено изучаване на английски език

 дуална  форма на обучение

Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие.

 В 11 и 12 клас учениците могат да работят по 3 дни в седмицата на непълен работен ден, а фирмата ще им плаща заплата.
 
Даването на възможност на младите хора, докато са все още в училище да усетят какво е да се работи в реална работна среда ще им помогне по-късно да се реализират, когато започнат своето кариерно развитие.

Заявител на обучението е Балканфарма Дупница АД за производство на фармацевтични продукти, който ще бъде един от партньорите в професионалната подготовка на учениците.

Учебният план предвижда засилено обучение по предметите биология и химия и едновременна подготовка за кандидатстване и продължаване на образованието по професии в областта на фармацията, медицината, стоматологията,  както и за всички специалности на ВУЗ.

Ако искате успешна професионална реализация в областта на контрола и  производството на лекарства и химични продукти ….

Картина98Ако желаете по време на обучението да работите в реална работна среда и да получавате заплата….

Ако искате да сте част от един успешен и печеливш бизнес …

 

това е вашата професия!

Завършилите специалността могат да работят в:

Фармацевтична промишленост

Парфюмерийна – козметична промишленост

Химическа  промишленост