Прием 2020-2021

Прием след 7-ми клас


 

Специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”-  професия „Лаборант”  

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” – професия „Готвач”

Специалностите са съобразени с:

  • търсенето на пазара на труда в региона;

  • най-новите изисквания на Европейския съюз за контрол на качеството на лекарства и козметични продукти, за опазване и възстановяване на околната среда и с развитието на съвременните технологии;

  • интереса от страна на родители и ученици и възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение.