Прием 2017-2018

Прием след 7-ми клас

Прием след 8-ми клас

Специалност ”Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”-  професия „Химик-технолог”  

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” – професия „Готвач”

Специалностите са съобразени с:

  • търсенето на пазара на труда в региона;

  • най-новите изисквания на Европейския съюз за опазване и възстановяване на околната среда, за контрол на качеството на хранителните продукти, лекарства, козметични продукти и с развитието на съвременните технологии;

  • интереса от страна на родители и ученици и възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение.