Проект „Твоят час“

 

Проект „Твоят час“ 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Предлаганите от Професионална гимназия извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

  1. Клуб по английски език „ АДВАНС”. Ръководител на клуба: Милена Мантаркова
  1. Подготовка за ДЗИ по Биология и ЗО. Ръководител : Радка Василева.
  1. Подготовка на ученици за ДЗИ философски цикъл. Ръководител: Валя Шукадарова.
  1. Клуб „ Комуникативни умения. Как да пишем правилно на български език. Ръководител на клуба: Йорданка Паликарска

Предлаганите от Професионална гимназия извънкласни дейности по интерес:

  1.  Клуб ”Родолюбие”. Ръководител на клуба: Василка Михайлова. 
  2. Съвременни кулинарни технологии. Ръководител: инж. Мария Петрова
  1. Учим отлично за матура. Ръководител: Любка Димитрова. 
  1. Клуб ”Здравословни храни”. Ръководител на клуба: инж. Величка Милчева.
  1. Клуб „Здравословен фитнес”. Ръководител на клуба: Любомир Видров.