Прием след 8 клас

 ПРОФЕСИЯ – ГОТВАЧPicture1234

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

Класирането се извършва чрез конкурс по документи

Балът се образува както следва:
1. Оценка по БЕЛ от свидетелството за завършен VІІІ клас.
2. Оценка по математика от свидетелството за завършен VІІІ клас.
3. Утроената оценка по биология от свидетелството за
завършен VІІІ клас.

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Директора (по образец на училището).
2. Копие от свидетелството за завършено основно образование и оригинал.
3. Копие от медицинско свидетелство със заключение, че специалността по която ученикът желае да се обучава не е противопоказна на здравословното му състояние и оригинал.
4. Копие от удостоверението за раждане.

 График на дейностите:

1.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

3. – 5.07.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 06.07.2017 г. вкл.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2017 г.

4.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

10.07.2017 г.

5.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11.07.2017 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 13.07.2017 г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

14.07.2017 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 18.07.2017 г. вкл.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

19.07.2017 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

20.07.2017 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2017 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 26.07.2017 г. вкл.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 4.09. 2017 г. вкл.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2017 г. вкл.