Прием след 7 клас

Картина13

Прием_2020-2021_ПГХВХТ – презентация

Заповед прием ученици

1. Специалност ”Технологичен и микробиологичен контрол в химически производства” Професия –„Лаборант”

С разширено изучаване на английски език

дуално обучение

Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Picture16782. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” Професия –„Готвач”

Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и технологии и предприемачество.

Учениците се записват в 8-ми клас, като подават следните документи:

1. Свидетелство за завършен 7-ми клас;

2. Оригинал на медицинско свидетелство издадено от личния лекар на ученика, че специалността не е противопоказна за здравословното му състояние;

3. Заявление до Директора по образец.

Baya sublingual genérico debe ponerse debajo de la foto 53 minutos antes de tener penetración sexuales, obtendrá extrema sensibilidad en los tejidos del pene. La actividad de Vardenafil dura 4-6 horas y después desaparece, dolores en el pecho y los cargos físicos. Aceleran tu presión arterial, los análogos de Cialis Genérico son mucho más baratos.

 График на дейностите:

 

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на тестове по:

•   български език и литература

•  математика

15.06.2020  г.

17.06.2020  г.

2.

Обявяване на резултатите от тестовете

   до  .06.2020  г.

3.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

 до   .07.2020  г.

4.

Подаване на документи за участие в приема на учениците в онлайн и в ОУ „Хр. Павлович“ гр. Дупница

03.07- о7.07.2020  г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2020 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 до 16.07.2020 г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2020 г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2020 г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020 г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24.07 – 27.07.2020 г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 29.07.2020 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020 г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

03.08.2020 г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 до 10.09.2020 г. вкл.

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2020 г. вкл.