Прием след 7 клас

Картина131. Специалност ”Технологичен и микробиологичен контрол в химически производства” Професия –„Лаборант”

С разширено изучаване на английски език

дуално обучение

Picture16782. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”  Професия –„Готвач”

Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Учениците се записват в 8-ми клас, като подават следните документи:

1. Свидетелство за завършен 7-ми клас;

2. Оригинал на медицинско свидетелство издадено от личния лекар на ученика, че специалността не е противопоказна за здравословното му състояние;

3. Заявление до Директора по образец.

 График на дейностите:

 

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на тестове по:

•   български език и литература

•  математика

21.05.2018  г.

23.05.2018  г.

2.

Обявяване на резултатите от тестовете

до 06.06.2018 г. вкл.

3.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

13.06.-19.07.2018 г. вкл.

4.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

20.06- 26.06.2018 г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07. – 06.07.2018 г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07 – 17.07.2018 г. вкл.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2017 г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07 – 24.07.2018 г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07- 30.07.2018 г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 до 11.09.2018 г. вкл.

15.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2018 г. вкл.