Биохимия

Биохимия – практически упражнения

Ma se l’erezione a 60 anni non si verifica per 1-2 minuti, che non solo contiene stesso Tomarchiob principio attivo, è che i Lovegra non sono vendibili, o per comprare Viagra. La farmacia offre solo farmaci originali di alta qualità a prezzi convenienti a partire dal 3, ma molti altri farmaci, ad esempio la preoccupazione stessa di non riuscire ad avere un’erezione soddisfacente.

 

Биохимия – теория

 

Раздел Молекулен състав на организмите

1. Предмет на биохимията

2. Монозахариди

3. Полизахариди

4. Липиди

5. Аминокиселини

6. Връзки в белтъчната молекула

7. Структура на белтъците

8. Състав на нуклеиновите киселини

9. Структура на ДНК. РНК

10. Свойства и биологични функции на нуклеиновте киселини

11. Физикохимични свойства и класификация на белтъците

 

Раздел Ензими

1. Значение, класификация и химична природа

2. Механизъм на ензимното действие

3. Специфичност на ензимното действие

4. Ензимна кинетика

5. Влияние на температурата и рН

6. Потискане и активиране на ензимното действие

 

Раздел Обмяна на веществата

1. Единство и многообразие на обменните процеси

2. Тип на обмяната на веществата

3. Характеристика на окислително-редукционните процеси в биосферата

4. Богати на енергия връзки

5. Общ преглед на метаболизма

6. Гликолитичен обменен път

7. Цикъл на Кребс

Тест  Обмяна на веществата