Колектив на ПГХВХТ гр. Дупница

Директор

Виолета Стефанова-Савова

Преподаватели

Учители по Български език и литература

 

Даниела Доцина

Йорданка Паликарска

Любка Димитрова

Учител по английски език

Милена Мантаркова

Йорданка Паликарска

Учител по руски език

Даниела Доцина

Учител по математика

Невена Чолакова

Учител по информационни технологии

 

Владимир Владимиров

Учител по география и икономика

Учител по история и цивилизация

Василка Михайлова

 

Учител по химия и опазване на околната среда

инж. Емилия Гайдарска

Учител по биология и здравно образование

Радка Хаджийска

Учител по философия

Валя Шукадарова

Учител по физическо възпитание и спорт

Любомир Видров

Виктор Бонев

Учители по професионална подготовка

 

инж. Галина Кирилова

инж. Мария Петрова

инж. Емилия Гайдарска

инж. Надя Василева

инж. Величка Милчева

Радка Хаджийска

Калин Киров

Непедагогически персонал

Главен счетоводител

Нонка Велинова

Касиер – домакин

Даниела Борисова

Завеждащ техническа служба

Петранка Илиева

Анализатор лаборатория