Контакти

 E-mail: pgxvxt@abv.bgcarta

Адрес:

ул.“Велико Търново“ № 6

Телефон за връзка:

0701 / 5-10-97 и 5-10-96

Книга за гости