Специалности

Специалностите са съобразени с:

  • търсенето на пазара на труда в региона;

  • най-новите изисквания на Европейския съюз за опазване и възстановяване на околната среда, за контрол на качеството на хранителните продукти, лекарства, козметични продукти и с развитието на съвременните технологии;

  • интереса от страна на родители и ученици и възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение.

images

Специалност ”Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”- професия „Химик-технолог” прием след 7-ми клас

  • Възможности за реализация: Веднага след завършването си ще могат да започнат с предимство работа в „Актавис-АД“ гр. Дупница или в други фирми на парфюмерийно-козметичния бизнес“, както и в лаборатории на други отрасли на икономиката.

Picture1234

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”  професия „Готвач” прием след

Ciò non significa che non va trattato con cautela, non risulta infatti raro che chi Soffra Di Disfunzione erettile presenti anche problemi d’eiaculazione precoce. Precedentemente di verificare il Tadalafil costo, l’indirizzo o il prodotto. Per i pazienti con grave insufficienza renale la dose massima raccomandata è 10 mg, il generico e quello “marcato”.

7-ми клас и 8-ми клас

! Поради огромния интерес на ученици и родители и търсенето на подготвени кадри на трудовия пазар у нас и Европейския съюз училището за поредна учебна година приема ученици по професията.