Специалности

Специалностите са съобразени с:

  • търсенето на пазара на труда в региона;

  • най-новите изисквания на Европейския съюз за опазване и възстановяване на околната среда, за контрол на качеството на хранителните продукти, лекарства, козметични продукти и с развитието на съвременните технологии;

  • интереса от страна на родители и ученици и възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение.

images

Специалност ”Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”- професия „Химик-технолог” прием след 7-ми клас

  • Възможности за реализация: Веднага след завършването си ще могат да започнат с предимство работа в „Актавис-АД“ гр. Дупница или в други фирми на парфюмерийно-козметичния бизнес“, както и в лаборатории на други отрасли на икономиката.

Picture1234

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”  професия „Готвач” прием след

7-ми клас и 8-ми клас

! Поради огромния интерес на ученици и родители и търсенето на подготвени кадри на трудовия пазар у нас и Европейския съюз училището за поредна учебна година приема ученици по професията.