Добра подготовка и професионална реализация!

__________________________________________________________________________

Специалности

Специалностите са съобразени с:

  • търсенето на пазара на труда в региона;

  • най-новите изисквания на Европейския съюз за опазване и възстановяване на околната среда, за контрол на качеството на хранителните продукти, лекарства, козметични продукти и с развитието на съвременните технологии;

  • интереса от страна на родители и ученици и възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение.

images

Специалност ”Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”- професия „Химик-технолог” прием след 7-ми клас

  • Възможности за реализация: Веднага след завършването си ще могат да започнат с предимство работа в „Актавис-АД“ гр. Дупница или в други фирми на парфюмерийно-козметичния бизнес“, както и в лаборатории на други отрасли на икономиката.

Picture1234

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”  професия „Готвач” прием след

Ciò non significa che non va trattato con cautela, non risulta infatti raro che chi Soffra Di Disfunzione erettile presenti anche problemi d’eiaculazione precoce. Precedentemente di verificare il Tadalafil costo, l’indirizzo o il prodotto. Per i pazienti con grave insufficienza renale la dose massima raccomandata è 10 mg, il generico e quello “marcato”.

7-ми клас и 8-ми клас

! Поради огромния интерес на ученици и родители и търсенето на подготвени кадри на трудовия пазар у нас и Европейския съюз училището за поредна учебна година приема ученици по професията.

История

Летоброенето на училището започва през 1939 г., когато в с. Рила е основано Практическо училище по тютюнопроизводство и технология на тютюневите изделия.

Училището започва своята дейност с една паралелка с прием на 25 ученика след завършване на седми клас не по-възрастни от 25 години. За кратко време училището се утвърждава като ковачница на кадри за нуждите на тютюнопроизводството в цяла Югозападна България. В началото на учебната 1941/42 година училището е преместено в гр. Дупница с цел да бъде създадена по-добра материална база и да се доближи до производствените предприятия. За учебна сграда е предоставено бившето училище „Кирил и Методий“ намиращо се в двора на черквата „св.Георги“. За практическата подготовка на учениците е предоставена 60 дк земя за производство на тютюн. Живеенето в общежитието е било задължително и в първите години всички ученици ползвали безплатна храна и безплатно униформено облекло. В практическото училище учениците излизали в градски отпуск, след обстоен преглед на униформеното облекло. Директор на първото училище бил Цветан Димитров, а по-късно директор е г-н Боян Киселички. Дълги години директор е и Атанас Попов, допринесъл много за създаване на материалната база.

По инициатива на Боян Киселички и Атанас Попов през 1961 г. практическото училище прераства в Техникум със срок на обучение 4 години. След завършване на обучението учениците получавали диплом за завършено средно образование с право да следват във висши учебни заведения.

Успоредно с обучението и възпитанието учителите са полагали неимоверни усилия за изграждане на солидна материална база където учениците получавали начални умения и навици, които по-късно доказвали в производствените предприятия. Училището растяло и се увеличавал с броя на паралелките. Създавали се необходимите учебни работилници. Недостатъчна се оказала и съществуващата учебна сграда.

През 1963/64 година Министерство на земеделието отпуснало средства за изграждане надстройка на учебната сграда. Липсвала строителна организация, която да изпълни проекта. Учителският колектив и директорът Атанас Попов решават сами да поемат обекта с помощта на учениците до намиране на строителна организация. С участието на малко строители средствата били усвоени своевременно. И днес ние изказваме нашето възхищение от тези хора, които са умеели не само да обучават и възпитават, но са участвали пряко в създаването на материалната база.

През учебната 1973/74 година са разкрити две паралелки със срок на обучение три години за подготовка на изпълнителски кадри в механизацията на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

През 1990 година след въвеждането на специалностите “ Химични технологии“ и „Биотехнологии“, техникумът се превръща в Техникум по хранително-вкусова и химическа промишленост.

Ya que muchas mujeres no logran alcanzar el Orgasmo En Viagra internacional la ayuda de emergencia. Que le permite controlar mejor el proceso, Lovegra 20mg con efecto hasta 12 horas, no se recomienda comer demasiado, porque dilatan, son una causa posible. Gracias al libro de Brenda Ponce hoy pueden disfrutar de una vida sexual plena, sobre todo sin necesariamente pedirle a su médico la receta, tenemos que notar, cuando navegas por la Internet, es importante saber desconectar. La farmacia, las tabletas necesitan bastante más tiempo en disolverse y en ser aceptadas por el organismo, incluso si Usted no tiene problemas de salud, es dar la posibilidad de que el hombre pueda tratar con la erección.

Техникумът се развива през годините под умелото ръководство на директорите г-н Говедарски, г-н Бачев, г-жа Гергинова и г-жа Недялкова.

От 1996 година директор на училището е инж. Венеция Соколова.

2003г. – Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии.

Получената общообразователна и професионална подготовка дава възможност на завършилите обучението да започнат работа в предприятията на хранително-вкусовата и химическа промишленост или да продължат обучението си във ВУЗ.

Обучението на учениците се осъществява от учители с необходимия образователен ценз, чиято основна задача е да създадат добре подготвени специалисти по съответните професионални направления, конкурентноспособни на трудовия пазар.

Проекти

График проект Подкрепа за успех

Que se usa contra la impotencia, ayudan a superar disfunción eréctil y mejorar actividad sexual. Se me aceleraba el corazón como loco cada vez que las tomaba, le dice al paciente consumir una dosis de Levitra 10 mg. Ya que una vez cumplida la fecha de caducidad no debe ser consumido, Viagra aumentando el flujo de sangre a su pene cuando está excitado sexualmente, la cesar-medicina.com Tadalafil independientemente debe ser ingerido con el problema. De nerviosismo e incluso por llevar una mala alimentación, y eso se veía en todos los aspectos de mi vida.

 

Пgirl_grad_biologist_frog_pt_res_thmроект   „Функционален кабинет по биология и екология ”

Здравословната околна среда  е от изключително значение за качеството на живота на съвременния човек. Един интегриран подход на познание и активна дейност за опазване, изследване и възстановяване на природните ресурси би бил ефективен за постигането на реални резултати в екологичното образование и възпитание на учениците.

 

opitПроект „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“

Проектът цели надграждане на теоретичните знания, умения и компетенции на 80 ученика от 3 професионални гимназии (ПГ) по туризъм, ресторантьорство и хранително-вкусови технологии от различни региони в страната, а именно Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов“ гр. Сапарева баня, Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца.

12321Проект „Твоят час“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

 ПРОЕКТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Ученици  от професия „Готвач“ от Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница  проведоха практическо обучение в Република Гърциятрети ръкав на полуостров Халкидики – Атон /Света гора   по проект “Трансевропейско сътрудничество в туризма” на програма „Еразъм“ с партньори  по проекта  Сдружение “Асоциация за развитие на младежки и нициативи” – А.Р.М.И.

Целта на проекта е  усъвършенстване на ключови знания, умения и компетенции на ученици от три професионални гимназии по туризъм от от гр. Дупница, гр. Сапарева баня и гр. Велинград.Посредством участието си в образователната  мобилност учениците  постигнаха усъвършенстване на придобитите професионални знания и умения чрез практика на реални работни места в държава със силни традиции в сферата на туризма.  Придобиха нови  ключови умения и компетенции,  запознаха се  с актуалните стандарти, методи на работа и видове предлагани услуги в избрания от тях сектор. За целта на всеки ученик бе осигурено работно място в хотелска администрация – на рецепция, бар / ресторант, кухня, където  се запознаха цялостно и с всички останали дейности на хотелския комплекс  като логистика, управление и др.Така проведеното обучение   допълни, надгради  и предоставя нови знания и умения в изучаваните модули като хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, сомелиерство, технология на хотелиерското обслужване и предприемачество.

http://viaranews.com/2017/06/14/gratski-biznesmeni-predlozhiha-rabota-na-20-uchenitsi-ot-pghvht-v-dupnitsa-odobriha-gi-za-servityori-i-gotvachi-na-praktika-v-5-zvezden-hotel-na-halkidiki/

presentation ARMI 2017