Добра подготовка и професионална реализация!

__________________________________________________________________________

Специалности

Специалностите са съобразени с:

  • търсенето на пазара на труда в региона;

  • най-новите изисквания на Европейския съюз за опазване и възстановяване на околната среда, за контрол на качеството на хранителните продукти, лекарства, козметични продукти и с развитието на съвременните технологии;

  • интереса от страна на родители и ученици и възможностите за реална реализация след завършване курса на обучение.

images

Специалност ”Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”- професия „Химик-технолог” прием след 7-ми клас

  • Възможности за реализация: Веднага след завършването си ще могат да започнат с предимство работа в „Актавис-АД“ гр. Дупница или в други фирми на парфюмерийно-козметичния бизнес“, както и в лаборатории на други отрасли на икономиката.

Picture1234

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”  професия „Готвач” прием след

7-ми клас и 8-ми клас

! Поради огромния интерес на ученици и родители и търсенето на подготвени кадри на трудовия пазар у нас и Европейския съюз училището за поредна учебна година приема ученици по професията.

История

Летоброенето на училището започва през 1939 г., когато в с. Рила е основано Практическо училище по тютюнопроизводство и технология на тютюневите изделия.

Училището започва своята дейност с една паралелка с прием на 25 ученика след завършване на седми клас не по-възрастни от 25 години. За кратко време училището се утвърждава като ковачница на кадри за нуждите на тютюнопроизводството в цяла Югозападна България. В началото на учебната 1941/42 година училището е преместено в гр. Дупница с цел да бъде създадена по-добра материална база и да се доближи до производствените предприятия. За учебна сграда е предоставено бившето училище „Кирил и Методий“ намиращо се в двора на черквата „св.Георги“. За практическата подготовка на учениците е предоставена 60 дк земя за производство на тютюн. Живеенето в общежитието е било задължително и в първите години всички ученици ползвали безплатна храна и безплатно униформено облекло. В практическото училище учениците излизали в градски отпуск, след обстоен преглед на униформеното облекло. Директор на първото училище бил Цветан Димитров, а по-късно директор е г-н Боян Киселички. Дълги години директор е и Атанас Попов, допринесъл много за създаване на материалната база.

По инициатива на Боян Киселички и Атанас Попов през 1961 г. практическото училище прераства в Техникум със срок на обучение 4 години. След завършване на обучението учениците получавали диплом за завършено средно образование с право да следват във висши учебни заведения.

Успоредно с обучението и възпитанието учителите са полагали неимоверни усилия за изграждане на солидна материална база където учениците получавали начални умения и навици, които по-късно доказвали в производствените предприятия. Училището растяло и се увеличавал с броя на паралелките. Създавали се необходимите учебни работилници. Недостатъчна се оказала и съществуващата учебна сграда.

През 1963/64 година Министерство на земеделието отпуснало средства за изграждане надстройка на учебната сграда. Липсвала строителна организация, която да изпълни проекта. Учителският колектив и директорът Атанас Попов решават сами да поемат обекта с помощта на учениците до намиране на строителна организация. С участието на малко строители средствата били усвоени своевременно. И днес ние изказваме нашето възхищение от тези хора, които са умеели не само да обучават и възпитават, но са участвали пряко в създаването на материалната база.

През учебната 1973/74 година са разкрити две паралелки със срок на обучение три години за подготовка на изпълнителски кадри в механизацията на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

През 1990 година след въвеждането на специалностите “ Химични технологии“ и „Биотехнологии“, техникумът се превръща в Техникум по хранително-вкусова и химическа промишленост.

Техникумът се развива през годините под умелото ръководство на директорите г-н Говедарски, г-н Бачев, г-жа Гергинова и г-жа Недялкова.

От 1996 година директор на училището е инж. Венеция Соколова.

2003г. – Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии.

Получената общообразователна и професионална подготовка дава възможност на завършилите обучението да започнат работа в предприятията на хранително-вкусовата и химическа промишленост или да продължат обучението си във ВУЗ.

Обучението на учениците се осъществява от учители с необходимия образователен ценз, чиято основна задача е да създадат добре подготвени специалисти по съответните професионални направления, конкурентноспособни на трудовия пазар.

Проекти

График проект Подкрепа за успех

 

Пgirl_grad_biologist_frog_pt_res_thmроект   „Функционален кабинет по биология и екология ”

Здравословната околна среда  е от изключително значение за качеството на живота на съвременния човек. Един интегриран подход на познание и активна дейност за опазване, изследване и възстановяване на природните ресурси би бил ефективен за постигането на реални резултати в екологичното образование и възпитание на учениците.

 

opitПроект „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“

Проектът цели надграждане на теоретичните знания, умения и компетенции на 80 ученика от 3 професионални гимназии (ПГ) по туризъм, ресторантьорство и хранително-вкусови технологии от различни региони в страната, а именно Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов“ гр. Сапарева баня, Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца.

12321Проект „Твоят час“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

 ПРОЕКТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМА

Ученици  от професия „Готвач“ от Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница  проведоха практическо обучение в Република Гърциятрети ръкав на полуостров Халкидики – Атон /Света гора   по проект “Трансевропейско сътрудничество в туризма” на програма „Еразъм“ с партньори  по проекта  Сдружение “Асоциация за развитие на младежки и нициативи” – А.Р.М.И.

Целта на проекта е  усъвършенстване на ключови знания, умения и компетенции на ученици от три професионални гимназии по туризъм от от гр. Дупница, гр. Сапарева баня и гр. Велинград.Посредством участието си в образователната  мобилност учениците  постигнаха усъвършенстване на придобитите професионални знания и умения чрез практика на реални работни места в държава със силни традиции в сферата на туризма.  Придобиха нови  ключови умения и компетенции,  запознаха се  с актуалните стандарти, методи на работа и видове предлагани услуги в избрания от тях сектор. За целта на всеки ученик бе осигурено работно място в хотелска администрация – на рецепция, бар / ресторант, кухня, където  се запознаха цялостно и с всички останали дейности на хотелския комплекс  като логистика, управление и др.Така проведеното обучение   допълни, надгради  и предоставя нови знания и умения в изучаваните модули като хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, сомелиерство, технология на хотелиерското обслужване и предприемачество.

http://viaranews.com/2017/06/14/gratski-biznesmeni-predlozhiha-rabota-na-20-uchenitsi-ot-pghvht-v-dupnitsa-odobriha-gi-za-servityori-i-gotvachi-na-praktika-v-5-zvezden-hotel-na-halkidiki/

presentation ARMI 2017